ENGELSİZ İŞ VE İSTİHDAM MERKEZİ MARMARA ÜNİVERSİTESİNDEYDİ…
Engelsiz İş ve İstihdam Merkezi Marmara Üniversitesindeydi… Kadıköy Belediyesi Engelsiz İş ve İstihdam Merkezi, 29 Aralık 2011 ve 05 Ocak 2012 tarihlerinde Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Özel Eğitim Bölümü’nde Öğr.Gör.Tuna Şahsuvaroğlu tarafından verilen “Zihin Engellilere İş ve Meslek Eğitimi” adlı derse misafir olarak katılmıştır. Türkiye’ deki Zihin Engelliler Öğretmenliği Lisans Programları içerisinde okutulan ve tek olma özelliği taşıyan bu derste, zihin engelli bireylerin meslek edinimi konusunda yapılan teorik ve uygulamalı çalışmalar bu dersin kapsamını oluşturmaktadır. Engelsiz İş ve İstihdam Merkezi zihinsel engellilerin istihdamına yönelik sahip olduğu pratik bilgileri ve tecrübelerini aktarmıştır. Ayrıca şirketlerin hangi nitelikte engellileri istihdam etmeyi tercih ettikleri ve ülkemizde ki uygulamalarla ilgili bilgi paylaşılmıştır. Merkezimiz, toplumda en çok ayrımcılığa uğrayan kesimlerden biri olan engellilerin iş yaşamına kazandırılmasına yönelik çalışmalar yürütmektedir. Merkez bu amaç doğrultusunda, engellilerin doğru, verimli ve uzun süreli istihdamı için danışmanlık hizmetleri verir ve mesleki eğitim kursları düzenler. Özel Eğitim Bölümü 3. Sınıf Öğrencileri adı geçen derste iki ayrı gruba bölünerek iki hafta boyunca zihin engelli bireylere, hangi meslek kolunun uygun olabileceği üzerine grup çalışması yaparak fikir birliğine varmaya çalışmışlardır. Grup raporlarının sunulduğu ve tartışıldığı 05 Ocak 2012 tarihindeki ders’te ise lisans ve yüksek lisansını Amerika Birleşik Devletlerinde tamamlayan Klinik Psikolog Evren Gürsoy, Amerika Birleşik Devletlerin’deki engelli yasalarının tarihsel sürecine değinerek, zihinsel engellilerin istihdamına yönelik gerçekleştirilen çalışmalardan bahsetmiştir. Ayrıca Amerika Birleşik Devletlerin’deki engelli bireylere rehabilitasyon hizmetlerinin verildiği merkezler ve özellikleri de ele alınan bir diğer konu başlığı olmuştur. Sunumun sonuna doğru engellilerin yasal hakları ve yaşam şekilleri üzerine Amerika Birleşik Devletleri ve Türkiye örnekleri üzerinden karşılaştırma yapılmıştır. Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Özel Eğitim Bölümü’nde verilen Zihin Engellilere İş ve Meslek Eğitimi adlı dersin sonucunda öğrencilerin her birinin zihinsel engellilerin istihdamı için bir proje yazması beklenmektedir. Türkiye’de istihdamları yok denecek kadar az seviyede olan zihin engelli bireyler için böyle bir çalışmanın yapılıyor olması oldukça önemsenmesi gereken bir konudur.
Anasayfa | Hakkımızda | Faaliyetlerimiz | Basında Biz | Merkez | Destekçilerimiz | İletişim | Yararlı Bilgiler